Akcje

10.06

Poniedziałek

11:00
Zaburzenia Odżywiania - Peer Education

W trzech klasach pierwszych liceum zostały przeprowadzone 3 lekcje dotyczące podstaw komponowania prawidłowej diety i faktów i mitów odnośnie wpływu różnych diet na zdrowie.

06.06

Czwartek

08:55
Zaburzenia Odżywiania - Peer Education

W trzech klasach pierwszych liceum zostały przeprowadzone 3 lekcje dotyczące podstaw komponowania prawidłowej diety i faktów i mitów odnośnie wpływu różnych diet na zdrowie.

03.06

Poniedziałek

14:15
Warsztaty Prawa Medycznego

Akcja mająca na celu przybliżenie studentom medycyny, prawa oraz młodym stażystom aspektów prawnych dotyczących przyszłej pracy lekarskiej; przeprowadzona dnia 03/06/2019r., godz. 14:15 w CBI 8. Akcja trwała 2 h. Została przeprowadzona po raz pierwszy w bieżącym roku akademickim, we współpracy z T.U. INTER - Polska S.A.

01.06

Sobota

09:00
Seksualia 2019

Konferencja Seksualia 2019 to pojedyncza akcja duża (a - przyznany patronat pozauczelniany - Poradnia Synergia, Fundacja Edukacji Społecznej; b - zdobyci sponsorzy: Medycyna Praktyczna, PZWL, Wydawnictwo Kropla; c - zdobyci partnerzy pomagający w promocji, nieprzyznający dofinansowania - Poradnia Synergia, Seksuologiczne Studenckie Koło Naukowe, Program Stacja, e - ponad 200 uczestników z różnych kierunków studiów; g - zasoby ludzkie  - pow. 10 wolontariuszy; h - wielu prelegentów, w tym prof. Izdebski; j - odpowiedzialność materialna za materiały barterowe od sponsorów, banery firm zewnętrznych, warniki, finanse oddziałowe). Odbyła się 1 czerwca 2019 r. w Collegium Anatomicum. Podczas Konferencji mogliśmy wysłuchać wielu wykładów związanych z...

07.06

Piątek

10:00
Ratowanie na Spontanie

W piątek 7 czerwca w godzinach 10:00-14:00 w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych na Placu Europejskim wolontariusze SCOPH w ramach akcji Ratowanie na Spontanie przeprowadzili warsztaty z pierwszej pomocy dla pracowników firmy. Zajęcia rozpoczęły się prezentacją teoretyczną omawiającą podstawowe zasady pierwszej pomocy z sytuacjach takich jak omdlenie, zachłyśnięcie, zawał serca, poparzenie. Prelegentką była Daria Czeczuk. Kolejną część teoretyczną poświęconą BLS przeprowadziła Olga Przybyła. Po wstępie teoretycznym rozpoczęły się warsztaty prowadzone na 3 stanowiskach, z użyciem fantomów, które wcześniej przetransportowałam do firmy z siedziby: RKO dorosłego z użyciem AED koordynowane przez Olgę, RKO dziecka w roli instruktora Daria oraz stacja prowadzona...

14.05

Wtorek

17:00
Modnie Być Sobą

Akcja koordynowaną przez KLP Aleksandrę Skwarek i Dominikę Paździor mająca na cel zwiększenie samoakceptacji i wiedzy na temat ciała i zdrowgo żywienia, skierowana do kobiet, przeprowadzona w formie spotkania  z wystąpieniami prelegentów: Kobiety bez diety i Kaya Szulczewska prowadząca profil kayaszu na instagramie, popularyzatorka ruchu ciałopozytyw. Na spotkanie przyszły kobiety: studentki WUM i innych uczelni oraz kobiety aktywne zawodowo. W trakcie odbyła się loteria nagród ufundowanych przez sponsorów. Akcja średnia, spełniająca kryteria b,c,e,h.

23.05

Czwartek

10:00
Zagraj z IFMSA-Poland!

Próba generalna zespołu ECHO przed koncertem charytatywnym ECHO miłości. Próba prowadzona przez KLP Barbarę Banaszczak. Akcja mała, cykliczna, trwała 7,5 godziny. Kryteria: a, e, k.

22.05

Środa

19:00
Zagraj z IFMSA-Poland!

Próba instrumentalna dla członków zespołu ECHO stworzonego w ramach projektu Zagraj z IFMSA-Poland! prowadzona przez KLP Barbarę Banaszczak. Akcja mała, cykliczna, trwała 2,5 godziny. Kryteria: a, e, k.

20.05

Poniedziałek

19:00
Zagraj z IFMSA-Poland!

Próba dla członków zespołu ECHO stworzonego w ramach projektu Zagraj z IFMSA-Poland! prowadzona przez KLP Barbarę Banaszczak i Aleksandrę Skwarek. Akcja mała, cykliczna, trwała 4 godziny. Kryteria: a, e, k.

18.05

Sobota

10:00
Zagraj z IFMSA-Poland!

Próba dla członków zespołu ECHO stworzonego w ramach projektu Zagraj z IFMSA-Poland! prowadzona przez KLP Barbarę Banaszczak. Próba odbyła się w wynajętej sali prób BlackOut Studio z profesjonalnym nagłośnieniem. Akcja mała, cykliczna, trwała 5 godzin. Kryteria: a, e, k.

16.05

Czwartek

19:00
Zagraj z IFMSA-Poland!

Próba dla członków zespołu ECHO stworzonego w ramach projektu Zagraj z IFMSA-Poland! prowadzona przez KLP Barbarę Banaszczak i Aleksandrę Skwarek. Fragment próby został nagrany przez ekipę filmową z TVP Info. Zostanie on pokazany na antenie jako tło wywiadu KLP w programie "Wstaje dzień" 21 maja 2019 roku. Akcja średnia, cykliczna, trwała 4 godziny. Kryteria: a, d, e, k.

14.05

Wtorek

19:00
Zagraj z IFMSA-Poland!

Próba instrumentalna dla członków zespołu ECHO stworzonego w ramach projektu Zagraj z IFMSA-Poland! prowadzona przez KLP Barbarę Banaszczak. Akcja mała, cykliczna, trwała 4 godziny. Kryteria: a, e, k.

13.05

Poniedziałek

19:00
Zagraj z IFMSA-Poland!

Próba dla członków zespołu ECHO stworzonego w ramach projektu Zagraj z IFMSA-Poland! prowadzona przez KLP Barbarę Banaszczak i Aleksandrę Skwarek. Akcja mała, cykliczna, trwała 4 godziny. Kryteria: a, e, k.

11.05

Sobota

10:00
Zagraj z IFMSA-Poland!

Próba dla członków zespołu ECHO stworzonego w ramach projektu Zagraj z IFMSA-Poland! prowadzona przez KLP Barbarę Banaszczak i Aleksandrę Skwarek. Akcja mała, cykliczna, trwała 9 godzin. Kryteria: a, e, k.

09.05

Czwartek

19:00
Zagraj z IFMSA-Poland!

Próba dla członków zespołu ECHO stworzonego w ramach projektu Zagraj z IFMSA-Poland! prowadzona przez KLP Barbarę Banaszczak i Aleksandrę Skwarek. Akcja mała, cykliczna, trwała 4 godziny. Kryteria: a, e, k.

08.05

Środa

19:00
Zagraj z IFMSA-Poland!

Próba dla członków zespołu ECHO stworzonego w ramach projektu Zagraj z IFMSA-Poland! prowadzona przez KLP Barbarę Banaszczak i Aleksandrę Skwarek. Akcja mała, cykliczna, trwała 4 godziny. Kryteria: a, e, k.

06.05

Poniedziałek

19:00
Zagraj z IFMSA-Poland!

Próba dla członków zespołu ECHO stworzonego w ramach projektu Zagraj z IFMSA-Poland! prowadzona przez KLP Barbarę Banaszczak i Aleksandrę Skwarek. Akcja mała, cykliczna, trwała 5 godzin. Kryteria: a, e, k.

18.04

Czwartek

19:00
Zagraj z IFMSA-Poland!

Próba dla członków zespołu ECHO stworzonego w ramach projektu Zagraj z IFMSA-Poland! prowadzona przez KLP Barbarę Banaszczak i Aleksandrę Skwarek. Akcja mała, cykliczna, trwała 4 godziny. Kryteria: a, e, k.

16.04

Wtorek

19:00
Zagraj z IFMSA-Poland!

Próba dla członków zespołu ECHO stworzonego w ramach projektu Zagraj z IFMSA-Poland! prowadzona przez KLP Barbarę Banaszczak i Aleksandrę Skwarek. Akcja mała, cykliczna, trwała 4 godziny. Kryteria: a, e, k.

31.05

Piątek

11:00
Przychodnia studencka

Akcja ma na celu umożliwienie studentom dyżurowania w Przychodni dla Bezdomnych. Studenci mogą nauczyć się przeprowadzać drobne zabiegi, zakładać opatrunki oraz pomagać lekarzom w badaniu i diagnozowaniu pacjentów. Dyżurowanie w Przychodni pozwala też studentom lepiej poznać sytuację osób bezdomnych oraz dowiedzieć się jak można im pomóc. Akcja trwała 3 godziny. W akcji biorą udział studenci, lekarze i pielęgniarki oraz pacjenci Przychodni. Partnerem akcji jest stowarzyszenie "Lekarze Nadziei".